TAARIFA MUHIMU:
ILANI MUHIMU: Halmashauri ya Pwani ya Kati na Cleanaway zinaendelea kutoa huduma za kawaida kwa kaya ambazo hazijaathiriwa na mafuriko ingawa ucheleweshaji mdogo unaweza kutokea tunapokabiliana na maeneo yaliyoathiriwa na mafuriko. Kwa kaya ambazo zimeathiriwa moja kwa moja na mafuriko tunatoa huduma mahususi ya kukusanya taka kwa wingi kwa ajili ya vitu vingi vya nyumbani na kaya hizo zitakuwa zinapokea kijikaratasi kitakachoelezea jibu la dharura la kusafisha. Kwa mali zote ambazo hazijafurika ndani ya maeneo ya mafuriko, tafadhali endelea kutumia huduma zako zilizopo kama kawaida. x

elimu

Dhamira yetu katika Cleanaway ni kufanya mustakabali endelevu uwezekane kwa wateja wetu, wafanyikazi na jamii. Tunatoa programu maalum za elimu ili kusaidia jamii, shule na biashara kufikia malengo yao ya uendelevu.