Izinsimbi eziningi ezibukhali zomphakathi njengezinaliti, amasirinji namalancethi zingena emigqonyeni yemfucuza evamile nemigqomo egaywa kabusha, ziveze obala abasebenzi boMkhandlu, osonkontileka kanye nomphakathi. Abanye ngezinye izikhathi bashiywa belele phansi noma ezakhiweni.

Uma ujova izidakamizwa ungalahla izinaliti zakho osuzisebenzisile kanye nemijovo emigqonyeni yokulahla etholakala eZibhedlela Zikahulumeni, ezakhiweni zezinsiza zoMkhandlu kanye naseziNdaweni Zokupakisha Zomkhandlu.

Uma uthole inaliti noma isirinji endaweni yomphakathi, sicela ushayele Inombolo Yokuhlanzwa Kwenaliti ku-1800 NEEDLE (1800 633 353).

Uma usebenzisa izinaliti, amasirinji noma ama-lancets esimweni sezempilo, ungathatha lezi zinto uzifake esitsheni esikwazi ukumelana nokubhobozwa uye kunoma yisiphi iSibhedlela Sikahulumeni ukuze zilahlwe ngendlela ephephile noma uye kulawa makhemisi alandelayo: