ISAZISO ESIBALULEKILE:
ISAZISO ESIBALULEKILE: UMkhandlu Wasogwini Olumaphakathi kanye ne-Cleanaway bayaqhubeka nokuhlinzeka ngezinsizakalo ezijwayelekile emizini engazange ithintwe yizikhukhula nakuba kungase kube nokubambezeleka okuncane njengoba sibhekana nezindawo ezikhahlamezekile. Emizini ekhahlamezwe ngokuqondile yizikhukhula sihlinzeka ngenkonzo yokuqoqwa kwemfucuza eyinqwaba yezinto zasendlini ezinkulu futhi leyo mizi izobe ithola ipheshana elinemininingwane ngempendulo yokuhlanza izimo eziphuthumayo. Kuzo zonke izakhiwo ezingazange zikhukhulwe ngaphakathi kwezindawo ezikhukhula, sicela uqhubeke nokusebenzisa izinsiza zakho ezikhona njengokujwayelekile. x

Iqoqo lomgqomo