IBhunga loNxweme oluseMbindini linika abahlali ithuba lokukhetha umgqomo wenkunkuma oyilitha ezili-140, ezingama-240 okanye ezingama-360 kunye nomgqomo wenkunkuma ozilitha ezingama-240 okanye ezingama-360 njengenxalenye yenkonzo yakho yenkunkuma yendawo yokuhlala.

Nciphisa ubungakanani bomgqomo wakho

Yonga imali kwaye uncede okusingqongileyo ngokunciphisa ubungakanani bomgqomo wakho. Ngokukhetha umgqomo omncinci weelitha ezingama-140 okanye ezingama-240 endaweni yokhetho olukhulu unokonga kwirhafu yakho yonyaka yenkunkuma. Akukho ntlawulo yokunciphisa ubungakanani bomgqomo wakho wenkunkuma.

Yandisa ubungakanani bomgqomo wakho

Ukuba ufumanisa ukuba umgqomo wakho wenkunkuma uhlala uphuphuma, ungaphucula umgqomo omkhulu obomvu ngentlawulo encinci eyongeziweyo kwiRhafu yeBhunga lepropati yakho.

Ngabanini propati kuphela abanokucela ubungakanani bomgqomo. Ukuba urenta indawo, kuya kufuneka uqhagamshelane ne-arhente elawulayo okanye umnini-ndawo ukuze uxoxe ngezi nguqu.

Ukutshintsha ubungakanani bomgqomo wakho wenkunkuma yesiciko esibomvu, umnini okanye ummeli olawulayo wepropati kufuneka agcwalise iSicelo seSicelo seeNkonzo zeNkunkuma esifanelekileyo apha ngezantsi.

Ukurisayikilisha & Imigqomo yeZityalo zaseGadini

Ukuba ufumanisa ukuba i-recycling yakho okanye imigqomo yezityalo zegadi zihlala ziphuphuma, unako fumana umgqomo owongezelelweyo kuquka umgqomo omkhulu wokurisayikilisha ngentlawulo encinci eyongeziweyo kwiRhafu yeBhunga lepropati yakho.


Iifomu zokucela iiNkonzo zeNkunkuma

Iipropati zokuhlala

IFomu yeSicelo seNkunkuma yokuHlala eNtsha kunye neyoNgezelelweyo yowama-2022-2023

Iimpahla zoRhwebo

IFomu yeSicelo seNkunkuma yeNkunkuma eNtsha neyoNgezelelweyo yoRhwebo 2022-2023