Nếu thùng của bạn bị hỏng, bị thiếu bánh xe hoặc bị thiếu hoặc bị hỏng nắp, bạn có thể sắp xếp để sửa chữa.

Không có phí sửa chữa. Sửa chữa bao gồm:

  • Thay trục
  • Thay thế nắp
  • Thay thế cơ thể
  • Thay bánh xe

Việc sửa chữa thùng rác đối với thân và nắp sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày làm việc sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn.

Xin lưu ý: Các thùng đã bị hư hỏng không thể sửa chữa sẽ chỉ được đổi bằng thùng thay thế nếu thùng cũ được đặt trên kerbside để loại bỏ.

Để yêu cầu sửa chữa thùng rác, chỉ cần truy cập trang web đặt phòng trực tuyến của chúng tôi bằng cách nhấn vào đây hoặc liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1300 1coast (1300 126 278).

Thùng bị đánh cắp: Để thông báo về việc thùng bị đánh cắp, vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi theo số 1300 1coast (1300 126 278).