THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Hội đồng Central Coast và Cleanaway đang tiếp tục cung cấp các dịch vụ bình thường cho các hộ gia đình không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt mặc dù một số chậm trễ nhỏ có thể xảy ra khi chúng tôi ứng phó với các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ thu gom rác thải số lượng lớn chuyên dụng cho các vật dụng cồng kềnh trong gia đình và những hộ gia đình đó sẽ nhận được một tờ rơi hướng dẫn chi tiết về phản ứng dọn dẹp khẩn cấp. Đối với tất cả các tài sản chưa bị ngập trong vùng lũ, vui lòng tiếp tục sử dụng các dịch vụ hiện có của bạn như bình thường. x

Bộ sưu tập thùng