Підтвердження та прийняття Загальних умов

Цей сайт належить та керується Cleanaway 1Coast (надалі відомий як «Організація»). Ваш доступ до цього сайту залежить від вашого прийняття та дотримання положень, умов, повідомлень та застережень, що містяться в цьому документі. Використання та/або доступ до цього сайту означає вашу згоду дотримуватися цих Загальних умов. Організація залишає за собою право в будь-який час змінювати ці Загальні умови.

Право власності на контент

Матеріали, що відображаються на цьому сайті, включаючи без обмежень всю інформацію, текст, матеріали, графіку, програмне забезпечення, рекламу, назви, логотипи та торгові марки (якщо такі є) на цьому сайті («Вміст»), захищені авторським правом, торговою маркою та іншими інтелектуальними закони про власність, якщо прямо не зазначено інше.

Ви не повинні змінювати, копіювати, відтворювати, повторно публікувати, обрамлювати, завантажувати третій стороні, публікувати, передавати або розповсюджувати цей вміст будь-яким способом, крім випадків, коли Організація чітко дозволила в письмовій формі.

Ви можете переглядати цей сайт за допомогою свого веб-браузера та зберігати електронну копію або роздрукувати копію частин цього веб-сайту виключно для власної інформації, дослідження або вивчення, але лише якщо ви зберігаєте весь вміст у незмінному стані та в тій самій формі як представлено на цьому сайті (включаючи, без обмежень, усі повідомлення про авторські права, торгову марку та інші права власності та всю рекламу).

Ви не повинні використовувати цей сайт або інформацію на цьому сайті в будь-який спосіб або для будь-яких цілей, які є незаконними або в будь-який спосіб, який порушує будь-які права Організації або заборонений Загальними умовами.

Реклама та посилання на інші веб-сайти

Цей сайт містить посилання на сторонні сайти. Ці веб-сайти, пов’язані з посиланнями, не контролюються Організацією, і Організація не несе відповідальності за вміст будь-якого веб-сайту з посиланнями або будь-якого гіперпосилання, що міститься на веб-сайті з посиланнями. Організація надає вам ці гіперпосилання лише для зручності, і включення будь-якого посилання не означає, що Організація схвалює пов’язаний веб-сайт. Ви посилаєтеся на будь-який такий веб-сайт повністю на свій власний ризик.

Відмова від відповідальності та обмеження відповідальності

Інформація, що міститься на цьому сайті, надається Організацією добросовісно. Інформація отримана з джерел, які вважаються точними та актуальними на дату, зазначену у відповідних розділах цього сайту. Ні Організація, ні будь-який з її директорів чи співробітників не дають жодних заяв або гарантій щодо надійності, точності або повноти інформації, а також не несуть жодної відповідальності, яка випливає будь-яким чином (в тому числі через недбалість) за помилки або упущення в, інформація. У випадку товарів або послуг, які постачаються або пропонуються Організацією або будь-яким з її директорів або співробітників, відповідальність за порушення будь-якої неявної гарантії або умови, які не можуть бути виключені, обмежується на вибір Організації:

(a) знову постачання товарів (або еквівалентних товарів) чи послуг; або

(b) оплата вартості повторного постачання товарів (або еквівалентних товарів) чи послуг.

Різне

Ці Загальні умови регулюються законодавством Нового Південного Уельсу, Австралія. Спори, що виникають із цих Загальних умов, в першу чергу підлягають виключно юрисдикції судів Нового Південного Уельсу, Австралія. Організація залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до цього сайту.