Mga Mattress

Ang pag-recycle ng mga kutson ay hindi lamang nakakatipid ng limitadong espasyo sa landfill, nakakatipid din ito ng mga mapagkukunan.

Ang mga kawani ng Central Coast Council ay kasalukuyang kumukuha ng mga kutson mula sa landfill araw-araw, na naihatid sa alinman sa Buttonderry o Woy Woy Waste Management Facilities. Pagkatapos ay hinuhubaran ang mga kutson upang makuha, magamit muli at i-recycle ang mga bahaging metal na ipinapadala sa aming mga kontratista para i-recycle sa iba't ibang bagong produkto.

May ay isang kasama sa gastos upang itapon ang isang kutson sa alinman sa Mga Pasilidad ng Basura ng Konseho.

Ang mga kutson ay maaari ding kolektahin nang libre sa pamamagitan ng serbisyo sa pagkolekta sa gilid ng kerbside magagamit sa karamihan ng mga sambahayan.