;
MAHALAGANG PAUNAWA:
MAHALAGANG PAUNAWA: Ang Central Coast Council at Cleanaway ay patuloy na nagbibigay ng mga normal na serbisyo sa mga sambahayan na hindi pa naapektuhan ng pagbaha bagama't ang ilang maliliit na pagkaantala ay maaaring mangyari habang tumutugon kami sa mga lugar na naapektuhan ng baha. Para sa mga sambahayan na direktang naapektuhan ng pagbaha, nagbibigay kami ng nakalaang serbisyo sa pagkolekta ng maramihang basura para sa malalaking gamit sa bahay at ang mga sambahayan na iyon ay makakatanggap ng leaflet na nagdedetalye ng emergency na tugon sa paglilinis. Para sa lahat ng mga ari-arian na hindi nabahaan sa loob ng mga flood zone, mangyaring patuloy na gamitin ang iyong mga kasalukuyang serbisyo bilang normal. x
May nakalimutan ba tayo? Ipadala sa amin ang iyong mga mungkahi dito
Legend:
  • Dilaw na Takip Recycle Bin
  • Green Lid Garden Vegetation Bin
  • Pulang Takip General Waste Bin