Kailangang makipag-ugnayan sa amin?

Mangyaring tawagan ang aming Customer Service Center sa 1300 1coast (1300 126 278) sa pagitan ng 8AM hanggang 5PM Lunes hanggang Biyernes (kabilang ang mga pampublikong holiday).

Bilang kahalili, maaari kang makipag-ugnayan sa amin online sa pamamagitan ng aming Pahina ng Feedback o magpadala ng email sa centralcoast.council@cleanaway.com.au.