Hindi nawalan ng laman ang bin? Una, suriin kung may nakalagay na orange na sticker sa takip. Magbibigay ang sticker na ito ng impormasyon kung bakit hindi naubos ang laman ng iyong bin. Nagbibigay din ang sticker ng mga tagubilin kung paano ayusin ang isyu at kunin ang iyong bin.

Maaaring hindi nakolekta ang iyong bin para sa isa o higit pa sa mga sumusunod na dahilan:

 • Hindi sa oras
  Siguraduhin na ang iyong mga bin ay nasa gilid ng bangketa sa gabi bago ang araw ng koleksyon.
 • Maling linggo
  Suriin ang iyong kalendaryo ng koleksyon upang matiyak na nailalabas mo ang tamang mga basurahan.
 • Umaapaw na bin
  Dapat mong isara ang takip upang maiwasan ang pagtapon ng basura sa kalye.
 • Masyadong mabigat
  Maaaring masyadong mabigat ang iyong bin para makolekta – nalalapat ang mga limitasyon sa timbang.
 • Karumihan
  May nakitang mga maling item sa iyong bin.
 • Mga balakid
  Hindi maabot ng collection truck ang iyong bin.

Kung walang sticker sa iyong bin, maaaring napalampas ito. Upang mag-ulat ng napalampas na serbisyo, bisitahin lamang ang aming online booking website sa loob ng 48 oras pag-click dito o makipag-ugnayan sa aming Customer Service Center sa 1300 1COAST (1300 126 278).