MAHALAGANG PAUNAWA:
MAHALAGANG PAUNAWA: Ang Central Coast Council at Cleanaway ay patuloy na nagbibigay ng mga normal na serbisyo sa mga sambahayan na hindi pa naapektuhan ng pagbaha bagama't ang ilang maliliit na pagkaantala ay maaaring mangyari habang tumutugon kami sa mga lugar na naapektuhan ng baha. Para sa mga sambahayan na direktang naapektuhan ng pagbaha, nagbibigay kami ng nakalaang serbisyo sa pagkolekta ng maramihang basura para sa malalaking gamit sa bahay at ang mga sambahayan na iyon ay makakatanggap ng leaflet na nagdedetalye ng emergency na tugon sa paglilinis. Para sa lahat ng mga ari-arian na hindi nabahaan sa loob ng mga flood zone, mangyaring patuloy na gamitin ang iyong mga kasalukuyang serbisyo bilang normal. x

Ilagay ang mga detalye ng iyong ari-arian upang makakuha ng mga detalye ng araw ng koleksyon ng bin. Maaari ka ring mag-download ng kalendaryo ng koleksyon para sa taon.

Bilang kahalili, maaari kang makipag-ugnayan sa Cleanaway Customer Service Center sa 1300 1COAST (1300 126 278) para sa isang Collection Calendar na mai-email o mai-post sa iyo.

I-type ang address ng property upang simulan ang paghahanap at piliin ang address ng property mula sa drop down na listahan upang simulan ang pag-book.