หากคุณมีข้อร้องเรียน คำถาม ข้อเสนอแนะ ปัญหาหรือข้อความเชิงบวก โปรดแจ้งให้เราทราบ

หากคุณต้องการรายงานบริการที่ไม่ได้รับ, ถังขยะที่ชำรุด, จองคอลเลกชั่นริมถนนจำนวนมาก หรือสอบถามวันที่ให้บริการของคุณทางออนไลน์ โปรดใช้ การจองของคุณ พื้นที่เข้าถึงได้จากเมนู

  • หากคุณต้องการพูดคุยทางโทรศัพท์ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราที่หมายเลข 1300 1COAST (1300 126 278) ระหว่างเวลา 8 น. ถึง 5 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์)

    หรือคุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ centralcoast.council@cleanaway.com.au