நீங்கள் புதிதாகக் கட்டப்பட்ட வீட்டை ஆக்கிரமிக்கத் தயாராகும் போது, ​​அந்தச் சொத்திற்கு கழிவுச் சேவையை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். தொட்டிகள் வழங்கப்படுவதற்கு முன், தொழில் சான்றிதழை மத்திய கடற்கரை கவுன்சிலில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். காலியாக உள்ள வீடு அல்லது நிலத்திற்கு குப்பைத்தொட்டிகளை வழங்க முடியாது.

பெரும்பாலான குடியிருப்பாளர்களுக்கு அவர்களின் புதிய கழிவு சேவை பின்வருவனவற்றைக் கொண்டிருக்கும்:

  • ஒரு 240 லிட்டர் மஞ்சள் மூடி மறுசுழற்சி தொட்டி இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை சேகரிக்கப்படுகிறது
  • ஒரு 240 லிட்டர் பச்சை மூடி தோட்ட தாவர தொட்டி இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை சேகரிக்கப்படுகிறது
  • வாரந்தோறும் சேகரிக்கப்படும் பொதுக் கழிவுகளுக்காக ஒரு 140 லிட்டர் சிவப்பு மூடித் தொட்டி

மத்திய கடற்கரைப் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகளின் பரவலான பன்முகத்தன்மைக்கு ஏற்றவாறு இந்தத் தொட்டிகளின் மாறுபாடுகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, சிட்னிக்கு மேற்கே M1 பசிபிக் மோட்டர்வேயில் அமைந்துள்ள சொத்துக்களில் தோட்ட தாவர தொட்டி சேவை இல்லை. குடியிருப்பாளர்கள் கூடுதல் மறுசுழற்சி, தோட்ட தாவரங்கள் அல்லது பொது கழிவு தொட்டிகளை சிறிய வருடாந்திர கட்டணத்தில் பெறலாம்.

சொத்து உரிமையாளர்கள் மட்டுமே புதிய கழிவு சேவையை கோர முடியும். நீங்கள் வளாகத்தை வாடகைக்கு எடுத்தால், இந்தப் புதிய சேவையைப் பற்றி விவாதிக்க, நிர்வாக முகவர் அல்லது உரிமையாளரை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்.

புதிய கழிவுச் சேவையை ஒழுங்கமைக்க, சொத்தின் உரிமையாளர் அல்லது நிர்வாக முகவர் பொருத்தமான கழிவு சேவைகள் கோரிக்கைப் படிவத்தை கீழே நிரப்ப வேண்டும்.


கழிவு சேவைகள் கோரிக்கை படிவங்கள்

குடியிருப்பு பண்புகள்

புதிய & கூடுதல் வீட்டுக் கழிவு சேவைகள் கோரிக்கைப் படிவம் 2022-2023

வணிக பண்புகள்

புதிய & கூடுதல் வணிகக் கழிவு சேவைகள் கோரிக்கைப் படிவம் 2022-2023