Många vassa föremål som nålar, sprutor och lansetter hamnar i vanliga avfalls- och återvinningskärl, och exponerar rådets personal, entreprenörer och allmänheten. Andra lämnas ibland liggande på marken eller i byggnader.

Om du injicerar droger kan du slänga dina använda nålar och sprutor i sopkärl som finns på offentliga sjukhus, kommunala bekvämlighetsbyggnader och rådsparker och reservat.

Om du har hittat en nål eller spruta på en offentlig plats, vänligen ring Needle Clean Up Hotline på 1800 NEEDLE (1800 633 353).

Om du använder nålar, sprutor eller lansetter för ett medicinskt tillstånd, kan du ta dessa föremål i en punkteringssäker behållare till alla offentliga sjukhus för säker kassering eller till följande apotek: