Om du har ett klagomål, en fråga, ett förslag, ett problem eller ett positivt meddelande, vänligen meddela oss.

Om du vill rapportera en missad tjänst, trasig soptunna, boka en samling vid trottoarkanten eller fråga om dina servicedatum online, använd Dina bokningar område tillgängligt via menyn.

  • Om du föredrar att prata per telefon, vänligen ring vårt kundservicecenter på 1300 1COAST (1300 126 278) mellan 8 och 5 måndagar till fredagar (inklusive allmänna helgdagar).

    Alternativt kan du nå oss via e-post på centralcoast.council@cleanaway.com.au