Gemenskapens utbildningsprogram

Tack för att du frågar om våra samhällsutbildningsprogram.

Alla turer är för närvarande på is medan vi omvärderar våra möjligheter att leverera framtida program efter Covid 19.

Vi föryngrar för närvarande våra utbildningsprogram för att inte bara säkerställa att de är covid-säkra utan också använder våra resurser på det mest effektiva sättet för att nå vårt samhälle när det kommer till utbildning om avfalls- och återvinningstjänster.


Andra samhällsutbildningsresurser

Vi har följande resurser tillgängliga för dig att använda för att lära dig mer om avfall och återvinning:

  • Video Hub: Filmer om alla olika tjänster på Avfalls- och återvinningstjänsterna på Centralkusten.
  • Sociala medier: Följ oss på Facebook or Instagram för att hålla dig uppdaterad om alla viktiga avfalls- och återvinningsfrågor.
  • Informationsresurs: Behöver du ta reda på vad som händer med din återvinning på Centralkusten eller hur en soptipp fungerar? Download vår återvinning och avfallshantering på informationsresursen Central Coast. Den är full av uppdaterad information och länkar till relevanta filmer om hantering av avfall, återvinning, trädgårdsvegetation och minskning av avfall på Central Coast.
  • Aktivitets- och målarblad: Våra nedladdningsbara informationsblad och utbildningsresurser hjälper till att uppmuntra och förbättra hållbara metoder i ditt hem, i skolan och på arbetsplatsen.

Om du vill hålla dig uppdaterad om våra utbildningsprogram, vänligen ange dina uppgifter nedan för att gå med i vår e-postlista: