;
VIKTIGT MEDDELANDE:
VIKTIGT MEDDELANDE: Central Coast Council och Cleanaway fortsätter att tillhandahålla normala tjänster till hushåll som inte har drabbats av översvämningar även om vissa mindre förseningar kan uppstå när vi reagerar på områden som drabbats av översvämningar. För hushåll som har drabbats direkt av översvämningar tillhandahåller vi en särskild insamlingstjänst för bulkavfall för skrymmande hushållsartiklar och dessa hushåll kommer att få en broschyr som beskriver nödsaneringsåtgärden. För alla fastigheter som inte har översvämmats inom översvämningszonerna, fortsätt att använda dina befintliga tjänster som vanligt. x
Har vi glömt något? Skicka oss dina förslag här
Förklaring:
  • Papperskorgen med gult lock
  • Grönt lock Garden Vegetation Bin
  • Rött lock Allmänt avfallskärl