Bekräftelse och godkännande av allmänna villkor

Denna webbplats ägs och drivs av Cleanaway 1Coast (hädanefter känd som "Organisationen"). Din åtkomst till denna webbplats är villkorad av att du accepterar och följer villkoren, meddelanden och ansvarsfriskrivningarna i detta dokument. Din användning av och/eller åtkomst till denna webbplats utgör ditt samtycke till att vara bunden av dessa allmänna villkor. Organisationen förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor.

Ägande av innehåll

Materialet som visas på denna webbplats, inklusive utan begränsning all information, text, material, grafik, programvara, annonser, namn, logotyper och varumärken (om några) på denna webbplats ("Innehåll") är skyddade av upphovsrätt, varumärken och andra intellektuella egendomslagar om inte annat uttryckligen anges.

Du får inte modifiera, kopiera, reproducera, återpublicera, rama in, ladda upp till en tredje part, posta, överföra eller distribuera detta innehåll på något sätt förutom vad som uttryckligen godkänts skriftligen av Organisationen.

Du kan se den här webbplatsen med din webbläsare och spara en elektronisk kopia, eller skriva ut en kopia, av delar av denna webbplats enbart för din egen information, forskning eller studie, men bara om du håller allt innehåll intakt och i samma form som presenteras på den här webbplatsen (inklusive utan begränsning alla upphovsrätts-, varumärkes- och andra äganderättsmeddelanden och alla annonser).

Du får inte använda denna webbplats eller informationen på denna webbplats på något sätt eller för något ändamål som är olagligt eller på något sätt som kränker någon rättighet för organisationen eller som är förbjudet enligt de allmänna villkoren.

Reklam och länkar till andra webbplatser

Denna webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkade webbplatser är inte under organisationens kontroll, och organisationen är inte ansvarig för innehållet på någon länkad webbplats eller någon hyperlänk som finns på en länkwebbplats. Organisationen tillhandahåller dessa hyperlänkar endast för din bekvämlighet, och inkluderingen av en länk innebär inte att organisationen stöder den länkade webbplatsen. Du länkar till en sådan webbplats helt på egen risk.

Friskrivning och begränsning av ansvar

Informationen på denna webbplats tillhandahålls av organisationen i god tro. Informationen härrör från källor som tros vara korrekta och aktuella vid det datum som anges i respektive avsnitt på denna webbplats. Varken Organisationen eller någon av dess styrelseledamöter eller anställda ger några utfästelser eller garantier beträffande informationens tillförlitlighet, riktighet eller fullständighet, och de accepterar inte heller något ansvar som uppstår på något sätt (inklusive av oaktsamhet) för fel i, eller utelämnanden från, informationen. I fallet med varor eller tjänster som tillhandahålls eller erbjuds av Organisationen eller någon av dess styrelseledamöter eller anställda, är ansvaret för brott mot någon underförstådd garanti eller villkor som inte kan uteslutas begränsat efter Organisationens val till antingen:

(a) leverans av varorna (eller likvärdiga varor) eller tjänster igen; eller

(b) betalning av kostnaden för att få varorna (eller likvärdiga varor) eller tjänsterna tillhandahållna igen.

Diverse

Dessa allmänna villkor regleras av lagen i New South Wales, Australien. Tvister som härrör från dessa allmänna villkor är i första hand exklusivt föremål för jurisdiktionen för domstolarna i New South Wales, Australien. Organisationen förbehåller sig rätten att göra ändringar på denna webbplats när som helst.