Behöver du komma i kontakt med oss?

Vänligen ring vårt kundservicecenter på 1300 1coast (1300 126 278) mellan 8 och 5 måndagar till fredagar (inklusive allmänna helgdagar).

Alternativt kan du kontakta oss online via vår Feedbacksida eller skicka ett e-post till centralcoast.council@cleanaway.com.au.