Trädgårdsvegetationsbehållare finns tillgängliga för alla fastigheter öster om motorvägen Sydney till Newcast M1 Pacific. Detta gör återvinning av trädgårdsavfall enklare än någonsin på Central Coast. Återvinning av trädgårdsväxtlighet har verkliga fördelar för miljön, den mest uppenbara är det sparade deponiutrymmet.

Din gröna lockbehållare är endast för trädgårdsväxtlighet. Denna soptunna hämtas varannan vecka samma dag som din soptunna med rödlock, men varannan vecka till din återvinningskärl.

Besök vår Bin Collection Day sida för att ta reda på vilken dag dina papperskorgar är tömda.

Följande kan placeras i trädgårdskärlet med grönt lock:

Items not accepted in your green lid garden vegetation bin:

If you put the wrong items into your garden vegetation bin, it may not be collected.


Garden Vegetation Tips

No plastic bags: Simply put your vegetation items loosely into the bin. Staff at the composting facility will not open plastic bags, so anything in a plastic bag will end up in landfill.

Composting right: Make sure branches, pruning and twigs including palm fronds are cut to a length that enables the lid of the bin to close.


What happens to your garden vegetation?

Each fortnight Cleanaway empties your garden vegetation bin and delivers the material to a commercial composting facility. A number of products are produced at the facilities, including mulches, organic fertilisers, landscape soils, potting mixes and top dressing, which are sold to various landscaping industries.