Central Coast Councils återvinnings- och avfallstjänster är öppna för utvalda företag inklusive skolor. Alla kommuntjänster debiteras via taxesystemet.

Tillgängliga tjänster inkluderar:

 • Allmänna sopkärl med rött lock – hämtning veckovis
  • 140 liters soptunna på hjul
  • 240 liters soptunna på hjul
  • 360 liters soptunna på hjul
 • Rött lock för allmänna avfallskärl – bulkkärl
  • 660 liters bulkbehållare
  • 1 kubikmeter bulkbehållare
  • 1.5 kubikmeter bulkbehållare
 • Återvinningskärl med gult lock – hämtning varannan vecka
  • 240 liters soptunna på hjul
  • 360 liters soptunna på hjul
 • Trädgårdskärl med grönt lock – hämtning varannan vecka
  • 240 liters soptunna på hjul

Endast fastighetsägare kan begära en ny avfallstjänst. Om du hyr lokalerna för ditt företag måste du kontakta förvaltaren eller ägaren för att diskutera dessa tjänster.

För att organisera en ny affärsavfallstjänst måste fastighetens ägare eller förvaltare fylla i lämpligt formulär för begäran om avfallstjänster nedan.


Blanketter för begäran om avfallstjänster

Kommersiella fastigheter

Nytt och ytterligare kommersiellt avfallsformulär 2022-2023