Признање и прихватање Општих услова

Овај сајт је у власништву и којим управља Цлеанаваи 1Цоаст (у даљем тексту „Организација“). Ваш приступ овом сајту је условљен вашим прихватањем и усаглашеношћу са одредбама, условима, обавештењима и одрицањем одговорности садржаним у овом документу. Ваше коришћење и/или приступ овом сајту представља ваш пристанак да будете обавезани овим Општим условима. Организација задржава право да у било ком тренутку измени ове Опште услове.

Власништво над садржајем

Материјали приказани на овом сајту, укључујући без ограничења све информације, текст, материјале, графику, софтвер, рекламе, имена, логотипе и жигове (ако их има) на овом сајту („Садржај“) заштићени су ауторским правом, жигом и другим интелектуалним имовински закони осим ако је изричито другачије назначено.

Не смете да мењате, копирате, репродукујете, поново објављујете, уоквирујете, отпремате на трећу страну, постављате, преносите или дистрибуирате овај садржај на било који начин осим ако је то изричито писмено овлашћено од стране Организације.

Ову веб локацију можете погледати користећи свој веб претраживач и сачувати електронску копију, или одштампати копију, делова ове веб странице искључиво за сопствене информације, истраживање или проучавање, али само ако задржите сав садржај нетакнутим иу истом облику као што је представљено на овом сајту (укључујући без ограничења сва ауторска права, жигове и друга обавештења о власништву и све рекламе).

Не смете да користите овај сајт или информације на овом сајту на било који начин или у било коју сврху која је противзаконита или на било који начин који крши било које право Организације или који је забрањен Општим условима.

Оглашавање и везе ка другим веб локацијама

Овај сајт садржи везе ка сајтовима трећих страна. Ове повезане веб странице нису под контролом Организације, и Организација није одговорна за садржај било које повезане веб странице или било које хипервезе садржане на веб локацији са линком. Организација вам пружа ове хипервезе само као погодност, а укључивање било које везе не имплицира било какво одобрење повезане веб странице од стране Организације. Повезујете се на било коју такву веб локацију у потпуности на сопствени ризик.

Одрицање од одговорности и ограничење одговорности

Информације које се налазе на овом сајту пружа Организација у доброј намери. Информације су изведене из извора за које се верује да су тачни и актуелни на датум назначен у одговарајућим одељцима овог сајта. Ни Организација нити било који од њених директора или запослених не дају било какву изјаву или гаранцију у погледу поузданости, тачности или потпуности информација, нити прихватају било какву одговорност која на било који начин (укључујући немар) проистиче за грешке или пропусте из, Информације. У случају добара или услуга које испоручује или нуди Организација или било који од њених директора или запослених, одговорност за кршење било које имплицитне гаранције или услова који се не може искључити је ограничена на опцију Организације на:

(а) поновно снабдевање робом (или еквивалентном робом) или услугама; или

(б) плаћање трошкова поновне испоруке робе (или еквивалентне робе) или услуга.

Остало

Ови Општи услови су регулисани законом Новог Јужног Велса, Аустралија. Спорови који проистичу из ових Општих услова су у првом степену искључиво у надлежности судова Новог Јужног Велса, Аустралија. Организација задржава право да изврши промене на овом сајту у било ком тренутку.