Rendit dhe FITO

Faleminderit që vendosni vetëm artikujt e duhur në kazanët tuaj! Nëse keni marrë një etiketë 'Faleminderit' në koshin tuaj të riciklimit ose bimësisë së kopshtit, kjo do të thotë që oficerët tanë të rikuperimit të burimeve e kanë inspektuar koshin tuaj dhe kanë gjetur se ai përmban vetëm artikuj të pranuar në shërbim. Falë përpjekjeve tuaja, ne mund të rikuperojmë shumë burime të vlefshme dhe të krijojmë një të ardhme më të qëndrueshme për Bregun Qendror.

Ne po shpërblejmë banorët që riciklojnë duke u dhënë atyre mundësinë të marrin pjesë në një konkurs mujor për të fituar një Kartë Dhuratë Eftpos 50 dollarë.

Nëse keni marrë një etiketë 'Faleminderit' në koshin tuaj, ju lutemi plotësoni formularin e hyrjes më poshtë. Kliko këtu për të shqyrtuar Termat dhe Kushtet e Konkursit Get It Sorted & Win.