Shumë sende të mprehta të komunitetit, si gjilpëra, shiringa dhe shtiza hyjnë në koshat e mbeturinave dhe riciklimit të zakonshëm, duke ekspozuar stafin e Këshillit, kontraktorët dhe publikun. Të tjerët ndonjëherë lihen të shtrirë në tokë ose në ndërtesa.

Nëse ju injektoni drogë, ju mund t'i hidhni gjilpërat dhe shiringat tuaja të përdorura në kazanët e disponueshëm të vendosur në Spitalet Publike, ndërtesat e komoditetit të Këshillit dhe Parqet dhe Rezervat e Këshillit.

Nëse keni gjetur një gjilpërë ose shiringë në një vend publik, ju lutemi telefononi linjën telefonike të pastrimit të gjilpërës në 1800 NEEDLE (1800 633 353).

Nëse përdorni gjilpëra, shiringa ose shtiza për një gjendje mjekësore, mund t'i çoni këto artikuj në një enë rezistente ndaj shpimit në çdo Spital Publik për asgjësim të sigurt ose në farmacitë e mëposhtme: