Këshilli Qendror i Bregdetit ka një program riciklimi falas për banorët që të sjellin bateritë e tyre shtëpiake të padëshiruara (të tilla si bateritë AA, AAA, C, D, 6V, 9V dhe butonat), globet me dritë, telefonat celularë dhe tubat fluoreshente në pikat e emëruara të grumbullimit.

Bateritë dhe dritat fluoreshente përmbajnë elementë të dëmshëm si merkur, alkaline dhe acid plumbi, të cilët mund të shkaktojnë rreziqe të mëdha mjedisore. Ato gjithashtu mund të paraqesin rrezik për shëndetin nëse deponohen.

Ju lutemi vini re – Ju lutemi mos i vendosni këto artikuj në koshët e përgjithshëm të mbeturinave, pasi ato mund të marrin zjarr në kamionët e grumbullimit të mbeturinave ose në vendgrumbullimet tona. Tubat fluoreshente dhe globet me dritë duhet të jenë të pastra dhe të pathyera për t'u pranuar.

Bateritë, globet me dritë dhe telefonat celularë (dhe aksesorët) mund të hidhen në:

Tubat fluoreshente mund të hidhen në objektin e menaxhimit të mbetjeve Buttonderry dhe ndërtesën e administratës së Këshillit në Wyong.

Riciklimi falas i baterive dhe llambave është bërë i mundur duke financuar përmes iniciativës Waste Less, Recycle More të NSW EPA's Waste Less, Recycle More.