Hedhja e mbetjeve të rrezikshme

A keni menduar ndonjëherë se çfarë të bëni me ato kimikate shtëpiake të padëshiruara, të vjetruara ose të papërdorura që mbahen në kuzhinë, banjë, lavanderi, garazh ose kopsht? Ose si të asgjësoni shishet e vjetra të gazit, flakët detare dhe bateritë e makinave?

Mos i hidhni mbeturinat tuaja të rrezikshme! Mbetjet e rrezikshme të vendosura në cilindo nga tre koshët tuaj mund të shkaktojnë zjarre në kamionë, në depon e riciklimit dhe në deponitë tona. Ata gjithashtu paraqesin një kërcënim për punëtorët tanë.

Ju lutemi hidhni mbetjet tuaja të rrezikshme me kujdes dhe me përgjegjësi duke përdorur një nga metodat e listuara më poshtë.

A e keni kontrolluar pajisjen tonë Udhëzues për asgjësimin dhe riciklimin e mbetjeve AZ për të parë nëse artikulli juaj i rrezikshëm është i listuar?