1Konkursi 'Pyetësori i Fushatave Edukative' të Bregut

Na duhet ndihma jote! Për t'u siguruar që po arrijmë në bregdet me programet tona arsimore për riciklimin dhe menaxhimin e mbetjeve, ne kemi nevojë që ju të plotësoni Pyetësor. Ju mund të fitoni një kartë dhuratë prej 100 dollarësh vetëm për ta përfunduar atë! Ne kemi 5 për kapje.

Kush mund të hyjë?

E hapur për të gjithë banorët që jetojnë në Bregun Qendror të NSW.

Si për të hyrë

  1. Plotësoni pyetësorin e gjetur në faqen e internetit deri më 23 mars 2022 https://www.surveymonkey.com/r/1CoastEdu
  2. Përfshini emrin tuaj të plotë, emailin, kodin postar dhe numrin e telefonit.

Çmimet

Vendi 1st

  • 100 dollarë Eftpos / Kartë Dhuratë VISA

Vendi 2nd

  • 100 dollarë Eftpos / Kartë Dhuratë VISA

Vendi 3rd

  • 100 dollarë Eftpos / Kartë Dhuratë VISA

Vendi 4th

  • 100 dollarë Eftpos / Kartë Dhuratë VISA

Vendi 5th

  • 100 dollarë Eftpos / Kartë Dhuratë VISA

Vlera totale: 500 dollarë

Ju lutemi shikoni Kushtet dhe Kushtet e plota të konkursit këtu.