LAJMERIM I RENDESISHEM:
SHËNIM I RËNDËSISHËM: Këshilli Qendror i Bregdetit dhe Cleanaway po vazhdojnë të ofrojnë shërbime normale për familjet që nuk janë prekur nga përmbytjet, megjithëse mund të ndodhin disa vonesa të vogla ndërsa ne u përgjigjemi zonave të prekura nga përmbytjet. Për familjet që janë prekur drejtpërdrejt nga përmbytjet, ne po ofrojmë një shërbim të dedikuar për mbledhjen e mbeturinave me shumicë për sendet e mëdha shtëpiake dhe ato familje do të marrin një fletëpalosje që detajon përgjigjen e pastrimit emergjent. Për të gjitha pronat që nuk janë përmbytur brenda zonave të përmbytjeve, ju lutemi vazhdoni të përdorni shërbimet tuaja ekzistuese si zakonisht. x

Futni të dhënat e pronës tuaj për të marrë detajet e ditës së grumbullimit të koshit. Ju gjithashtu mund të shkarkoni një kalendar koleksioni për vitin.

Përndryshe, mund të kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit Cleanaway në 1300 1COAST (1300 126 278) për një kalendar koleksioni që do t'ju dërgohet me email ose do t'ju postohet.

Shkruani adresën e pronës për të filluar kërkimin dhe zgjidhni adresën e pronës nga lista rënëse për të filluar rezervimin.