Haddii aad ogaato in haamahaagu ay si joogto ah u qulqulayaan, waxaad ku heli kartaa dib u warshadayn dheeraad ah, dhir beero ama haainka qashinka guud oo lagu daray kharash yar oo lagu kordhinayo Qiimaha Golaha hantidaada.

Dib u cusboonaysiinta qashin-qubka cas ee weyn ee qashinka guud waa sidoo kale la heli karo.

Milkiilayaasha hantida kaliya ayaa codsan kara ama burin kara qashin-qubka dheeraadka ah. Haddii aad kiraysato dhismaha, waxaad u baahan doontaa inaad la xidhiidho wakiilka maamulka ama mulkiilaha si aad ugala hadasho isbeddeladan.

Si loo codsado adeegyo dheeraad ah, milkiilaha ama wakiilka maamulka ee gurigu wuxuu u baahan yahay inuu buuxiyo foomka Codsiga Adeegyada Qashinka ee habboon ee hoose.


Foomamka Codsiga Adeegyada Qashinka

Guryaha Deganaanshaha

Cusub & Foomka Codsiga Adeegyada Qashinka Guriga ee Dheeraadka ah 2022-2023

Guryaha Ganacsiga

Cusub & Foomka Codsiga Adeegyada Qashinka Ganacsiga ee Dheeraadka ah 2022-2023