Potrditev in sprejemanje Splošnih pogojev

To spletno mesto je v lasti in upravljanju podjetja Cleanaway 1Coast (v nadaljnjem besedilu "Organizacija"). Vaš dostop do tega spletnega mesta je odvisen od vašega sprejemanja in skladnosti z določili, pogoji, obvestili in zavrnitvijo odgovornosti, ki jih vsebuje ta dokument. Vaša uporaba in/ali dostop do te strani pomeni vašo soglasje, da vas zavezujejo ti splošni pogoji. Organizacija si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni te splošne pogoje.

Lastništvo vsebine

Materiali, prikazani na tem spletnem mestu, vključno z vsemi informacijami, besedilom, gradivi, grafiko, programsko opremo, oglasi, imeni, logotipi in blagovnimi znamkami (če obstajajo) na tem spletnem mestu (»vsebina«), so zaščiteni z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi intelektualnimi lastninsko pravo, razen če je izrecno navedeno drugače.

Te vsebine ne smete spreminjati, kopirati, reproducirati, ponovno objavljati, uokvirjati, nalagati tretji osebi, objavljati, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način, razen kot to izrecno pisno pooblasti Organizacija.

To spletno mesto si lahko ogledate s spletnim brskalnikom in shranite elektronsko kopijo ali natisnete kopijo delov tega spletnega mesta izključno za lastne informacije, raziskave ali študije, vendar le, če ohranite vso vsebino nedotaknjeno in v enaki obliki kot je predstavljeno na tem spletnem mestu (vključno z vsemi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi lastniškimi obvestili ter vsemi oglasi).

Tega mesta ali informacij na tem spletnem mestu ne smete uporabljati na kakršen koli način ali za kakršen koli namen, ki je nezakonit ali na kakršen koli način, ki krši katero koli pravico Organizacije ali je prepovedan s splošnimi pogoji.

Oglaševanje in povezave do drugih spletnih mest

To spletno mesto vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb. Te povezane spletne strani niso pod nadzorom Organizacije in Organizacija ni odgovorna za vsebino katerega koli povezanega spletnega mesta ali katere koli hiperpovezave na spletnem mestu s povezavami. Organizacija vam zagotavlja te hiperpovezave samo kot priročnost in vključitev katere koli povezave ne pomeni, da Organizacija podpira povezano spletno mesto. Povezave na katero koli takšno spletno mesto v celoti izvajate na lastno odgovornost.

Zavrnitev odgovornosti in omejitev odgovornosti

Informacije na tem spletnem mestu zagotavlja Organizacija v dobri veri. Informacije izhajajo iz virov, za katere se domneva, da so točni in aktualni na datum, naveden v ustreznih razdelkih tega spletnega mesta. Niti Organizacija niti kateri koli njeni direktorji ali zaposleni ne jamčijo ali jamčijo za zanesljivost, točnost ali popolnost informacij, niti ne sprejemajo nobene odgovornosti, ki na kakršen koli način (vključno iz malomarnosti) izhaja za napake ali opustitve, Informacije. V primeru blaga ali storitev, ki jih dobavi ali ponudi Organizacija ali kateri koli njeni direktorji ali zaposleni, je odgovornost za kršitev kakršne koli implicitne garancije ali pogoja, ki je ni mogoče izključiti, omejena na možnost Organizacije na:

(a) ponovna dobava blaga (ali enakovrednega blaga) ali storitev; oz

(b) plačilo stroškov ponovne dobave blaga (ali enakovrednega blaga) ali storitev.

Ostalo

Te splošne pogoje ureja zakon New South Walesa v Avstraliji. Za spore, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev, so na prvi stopnji izključno pristojna sodišča Novega Južnega Walesa v Avstraliji. Organizacija si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni to spletno mesto.