Storitve za recikliranje in odpadke Central Coast Council so odprte za izbrana podjetja, vključno s šolami. Vse storitve Sveta se zaračunavajo po tarifnem sistemu.

Razpoložljive storitve vključujejo:

 • Splošni zabojniki za odpadke z rdečim pokrovom – tedensko zbiranje
  • 140-litrski koš za smeti
  • 240-litrski koš za smeti
  • 360-litrski koš za smeti
 • Splošni zabojniki za odpadke z rdečim pokrovom – zabojniki za razsuti tovor
  • 660-litrski zaboj za razsuti tovor
  • 1 kubični meter zabojnika za razsuti tovor
  • 1.5 kubični meter zabojnika za razsuti tovor
 • Reciklirni zabojniki z rumenimi pokrovi – zbiranje štirinajst dni
  • 240-litrski koš za smeti
  • 360-litrski koš za smeti
 • Vrtni zabojniki z zelenimi pokrovi – štiritedenska zbirka
  • 240-litrski koš za smeti

Samo lastniki nepremičnin lahko zahtevajo novo storitev ravnanja z odpadki. Če najamete prostore za svoje podjetje, se boste morali obrniti na poslovodnega agenta ali lastnika, da se pogovorite o teh storitvah.

Za organizacijo nove poslovne storitve ravnanja z odpadki mora lastnik ali upravnik nepremičnine izpolniti ustrezen obrazec za zahtevo za storitve ravnanja z odpadki spodaj.


Obrazci zahtevka za storitve ravnanja z odpadki

Poslovne nepremičnine

Obrazec zahteve za nove in dodatne komercialne odpadke 2022-2023