DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Central Coast Council a Cleanaway naďalej poskytujú bežné služby domácnostiam, ktoré neboli zasiahnuté povodňami, aj keď sa môžu vyskytnúť menšie oneskorenia, pretože reagujeme na oblasti postihnuté povodňami. Pre domácnosti, ktoré boli priamo zasiahnuté povodňami, poskytujeme špecializovanú službu zberu objemného odpadu pre objemné domáce potreby a tieto domácnosti dostanú leták s podrobnými informáciami o núdzovom upratovaní. Pre všetky nehnuteľnosti, ktoré neboli zaplavené v záplavových zónach, pokračujte vo využívaní svojich existujúcich služieb ako zvyčajne. x

Iný odpad a recyklácia