Recunoașterea și acceptarea Condițiilor generale

Acest site este deținut și operat de Cleanaway 1Coast (cunoscut în continuare ca „Organizația”). Accesul dumneavoastră la acest site este condiționat de acceptarea și respectarea de către dumneavoastră a termenilor, condițiilor, notificărilor și declinărilor de răspundere conținute în acest document. Utilizarea și/sau accesul dumneavoastră la acest site constituie acordul dumneavoastră de a fi legat de aceste Condiții Generale. Organizația își rezervă dreptul de a modifica aceste Condiții Generale în orice moment.

Proprietatea asupra conținutului

Materialele afișate pe acest site, incluzând, fără limitare, toate informațiile, textul, materialele, grafica, software-ul, reclamele, numele, logo-urile și mărcile comerciale (dacă există) de pe acest site („Conținut”) sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale și alte elemente intelectuale. legile privind proprietatea, dacă nu se indică în mod expres altfel.

Nu trebuie să modificați, să copiați, să reproduceți, să republicați, să încadrați, să încărcați către o terță parte, să publicați, să transmiteți sau să distribuiți acest conținut în niciun fel, cu excepția cazurilor autorizate în mod expres în scris de către Organizație.

Puteți vizualiza acest site folosind browser-ul dvs. web și puteți salva o copie electronică sau tipări o copie a unor părți ale acestui site web numai pentru propria dvs. informare, cercetare sau studiu, dar numai dacă păstrați întregul conținut intact și în aceeași formă. așa cum este prezentat pe acest site (incluzând, fără limitare, toate drepturile de autor, mărcile comerciale și alte notificări de proprietate și toate reclamele).

Nu trebuie să utilizați acest site sau informațiile de pe acest site în niciun fel sau în niciun scop care este ilegal sau în orice mod care încalcă orice drept al Organizației sau care este interzis de Condițiile Generale.

Publicitate și link-uri către alte site-uri web

Acest site conține link-uri către site-uri terțe. Aceste site-uri web conectate nu sunt sub controlul Organizației, iar Organizația nu este responsabilă pentru conținutul niciunui site web legat sau orice hyperlink conținut într-un site web cu link. Organizația vă oferă aceste hyperlinkuri numai pentru comoditate, iar includerea oricărui link nu implică nicio aprobare a site-ului web legat de către Organizație. Conectați la orice astfel de site web pe propriul risc.

Declinarea răspunderii și limitarea răspunderii

Informațiile conținute pe acest site sunt furnizate de Organizație cu bună-credință. Informațiile sunt derivate din surse considerate a fi corecte și actuale la data indicată în secțiunile respective ale acestui site. Nici Organizația și nici unul dintre directorii sau angajații săi nu oferă nicio declarație sau garanție cu privire la fiabilitatea, acuratețea sau caracterul complet al informațiilor și nici nu acceptă nicio responsabilitate care decurge în vreun fel (inclusiv din neglijență) pentru erorile sau omisiunile din, informatia. În cazul bunurilor sau serviciilor furnizate sau oferite de Organizație sau de oricare dintre directorii sau angajații săi, răspunderea pentru încălcarea oricărei garanții sau condiții implicite care nu poate fi exclusă este limitată, la alegerea Organizației, la:

(a) livrarea din nou de bunuri (sau bunuri echivalente) sau servicii; sau

(b) plata costului de livrare a bunurilor (sau bunurilor echivalente) sau serviciilor din nou.

Diverse

Aceste Condiții Generale sunt guvernate de legea New South Wales, Australia. Litigiile care decurg din aceste Condiții generale sunt în primă instanță supuse exclusiv jurisdicției instanțelor din New South Wales, Australia. Organizația își rezervă dreptul de a face modificări acestui site în orice moment.