materace

Recykling materacy nie tylko oszczędza ograniczoną przestrzeń na składowisku, ale także oszczędza zasoby.

Pracownicy Rady Centralnego Wybrzeża codziennie pobierają materace z wysypiska śmieci, które zostały dostarczone do Urządzenia do gospodarowania odpadami w butiku lub Woy Woy. Materace są następnie zdejmowane, aby nabyć, ponownie wykorzystać i poddać recyklingowi elementy metalowe, które są wysyłane do naszych kontrahentów w celu przetworzenia na różne nowe produkty.

Tam jest związany z tym koszt wyrzucić materac w dowolnym miejscu Urząd ds. odpadów komunalnych.

Materace można również odebrać bezpłatnie za pośrednictwem usługa zbiórki przy krawężniku dostępne dla większości gospodarstw domowych.