WAŻNA UWAGA:
WAŻNA UWAGA: Central Coast Council i Cleanaway nadal świadczą normalne usługi gospodarstwom domowym, które nie zostały dotknięte powodzią, chociaż mogą wystąpić niewielkie opóźnienia, gdy reagujemy na obszary dotknięte powodzią. Dla gospodarstw domowych, które zostały bezpośrednio dotknięte przez powódź, zapewniamy dedykowaną usługę zbiórki odpadów masowych w przypadku nieporęcznych artykułów gospodarstwa domowego, a gospodarstwa te otrzymają ulotkę zawierającą szczegółowe informacje na temat akcji sprzątania w sytuacjach awaryjnych. W przypadku wszystkich nieruchomości, które nie zostały zalane w strefach powodziowych, prosimy o normalne korzystanie z istniejących usług. x

Inne odpady i recykling