Madrasser

Resirkulering av madrasser sparer ikke bare begrenset deponiplass, det sparer også ressurser.

Central Coast Council-ansatte henter for tiden madrasser fra deponi daglig, som er levert til enten Buttonderry eller Woy Woy avfallshåndteringsanlegg. Madrasser blir deretter strippet for å anskaffe, gjenbruke og resirkulere metallkomponentene som sendes til våre entreprenører for resirkulering til ulike nye produkter.

Det er en kostnad involvert å avhende en madrass på hvilken som helst av Rådets avfallsanlegg.

Madrasser kan også hentes gratis gjennom innsamlingstjeneste for kantstein tilgjengelig for de fleste husholdninger.