Central Coast Council har et gratis resirkuleringsprogram for innbyggerne for å bringe inn sine uønskede husholdningsbatterier (som AA, AAA, C, D, 6V, 9V og knappebatterier), lysglober, mobiltelefoner og lysstoffrør til nominerte innsamlingssteder.

Batterier og lysstoffrør inneholder skadelige elementer som kvikksølv, alkalisk og blysyre, som kan forårsake store miljøfarer. De kan også utgjøre helserisiko hvis de deponeres.

Vennligst merk - Ikke legg disse gjenstandene i dine generelle søppeldunker, da de kan ta fyr i søppelbilene eller på stedet på våre søppelfyllinger. Lysrør og lyskuler må være rene og ubrutt for å bli akseptert.

Batterier, lysglober og mobiltelefoner (og tilbehør) kan leveres på:

Lysrør kan settes av ved Buttonderry Waste Management Facility and Councils Administration Building i Wyong.

Gratis resirkulering av batterier og lamper er muliggjort ved finansiering gjennom NSW EPAs Waste Less, Recycle More-initiativ.