Bekreftelse og aksept av generelle betingelser

Denne siden eies og drives av Cleanaway 1Coast (heretter kjent som "Organisasjonen"). Din tilgang til dette nettstedet er betinget av at du aksepterer og overholder vilkårene, betingelsene, merknadene og ansvarsfraskrivelsene i dette dokumentet. Din bruk av og/eller tilgang til dette nettstedet utgjør din samtykke til å være bundet av disse generelle vilkårene. Organisasjonen forbeholder seg retten til å endre disse generelle vilkårene når som helst.

Eierskap til innhold

Materialet som vises på dette nettstedet, inkludert uten begrensning all informasjon, tekst, materialer, grafikk, programvare, annonser, navn, logoer og varemerker (hvis noen) på dette nettstedet ("Innhold") er beskyttet av opphavsrett, varemerke og annen intellektuell eiendomslover med mindre annet er uttrykkelig angitt.

Du må ikke modifisere, kopiere, reprodusere, publisere på nytt, innramme, laste opp til en tredjepart, legge ut, overføre eller distribuere dette innholdet på noen måte med unntak av det som er uttrykkelig skriftlig autorisert av Organisasjonen.

Du kan se dette nettstedet ved å bruke nettleseren din og lagre en elektronisk kopi, eller skrive ut en kopi, av deler av denne nettsiden kun for din egen informasjon, forskning eller studie, men bare hvis du holder alt innhold intakt og i samme form som presentert på dette nettstedet (inkludert uten begrensning all opphavsrett, varemerke og andre eiendomsmerknader og alle annonser).

Du må ikke bruke dette nettstedet eller informasjonen på dette nettstedet på noen måte eller til noe formål som er ulovlig eller på noen måte som krenker noen rettigheter til organisasjonen eller som er forbudt i henhold til de generelle vilkårene.

Reklame og lenker til andre nettsider

Denne siden inneholder lenker til tredjeparts nettsteder. Disse lenkede nettstedene er ikke under Organisasjonens kontroll, og Organisasjonen er ikke ansvarlig for innholdet på noen lenkede nettsider eller noen hyperkoblinger på et lenkenettsted. Organisasjonen gir disse hyperlenkene kun til deg som bekvemmelighet, og inkluderingen av en lenke innebærer ikke at Organisasjonen støtter det koblede nettstedet. Du kobler til et slikt nettsted helt på egen risiko.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrensning

Informasjonen på dette nettstedet er gitt av Organisasjonen i god tro. Informasjonen er hentet fra kilder som antas å være nøyaktige og aktuelle på datoen som er angitt i de respektive delene av dette nettstedet. Verken Organisasjonen eller noen av dens direktører eller ansatte gir noen representasjon eller garanti med hensyn til påliteligheten, nøyaktigheten eller fullstendigheten til informasjonen, og de aksepterer heller ikke noe ansvar som oppstår på noen måte (inkludert ved uaktsomhet) for feil i, eller utelatelser fra, informasjonen. Når det gjelder varer eller tjenester levert eller tilbudt av Organisasjonen eller noen av dens styremedlemmer eller ansatte, er ansvar for brudd på enhver underforstått garanti eller betingelse som ikke kan utelukkes begrenset etter Organisasjonens valg til enten:

(a) levering av varene (eller tilsvarende varer) eller tjenester igjen; eller

(b) betaling av kostnadene ved å få varene (eller tilsvarende varer) eller tjenester levert på nytt.

Diverse

Disse generelle vilkårene er underlagt loven i New South Wales, Australia. Tvister som oppstår fra disse generelle betingelsene er i første omgang utelukkende underlagt jurisdiksjonen til domstolene i New South Wales, Australia. Organisasjonen forbeholder seg retten til å gjøre endringer på denne siden når som helst.