Hagevegetasjonskasser er tilgjengelige for alle eiendommer øst for motorveien Sydney til Newcast M1 Pacific. Dette gjør resirkulering av hageavfall enklere enn noen gang på Central Coast. Resirkulering av hagevegetasjon har reelle fordeler for miljøet, den mest åpenbare er deponiplassen som spares.

Din grønne lokkbeholder er kun for hagevegetasjon. Denne søppelkassen hentes hver fjortende dag på samme dag som søppeldunken din med rødt lokk, men i de andre ukene til resirkuleringsbøtta.

Besøk vår Innsamlingsdagen for søppelbøtte side for å finne ut hvilken dag søppelkassene dine er tømt.

Følgende kan legges i hagebeholderen med grønt lokk:

Artikler som ikke er akseptert i hagen din med grønne lokk:

Hvis du legger feil gjenstander i hagevegetasjonskassen, kan det hende at de ikke blir hentet.


Hagevegetasjonstips

Ingen plastposer: Bare legg vegetasjonsgjenstandene løst i søpla. Ansatte ved komposteringsanlegget vil ikke åpne plastposer, så alt i en plastpose havner på deponi.

Kompostering rett: Sørg for at grener, beskjæring og kvister inkludert palmeblader kuttes til en lengde som gjør at lokket på beholderen kan lukkes.


Hva skjer med hagevegetasjonen din?

Hver fjortende dag tømmer Cleanaway hagen din for vegetasjon og leverer materialet til et kommersielt komposteringsanlegg. En rekke produkter produseres ved anleggene, inkludert mulch, organisk gjødsel, landskapsjord, potteblandinger og toppdressing, som selges til ulike landskapsindustrier.