VIKTIG VARSEL:
VIKTIG MERKNAD: Central Coast Council og Cleanaway fortsetter å tilby normale tjenester til husholdninger som ikke har blitt påvirket av flom, selv om noen mindre forsinkelser kan oppstå når vi reagerer på flompåvirkede områder. For husholdninger som har blitt direkte berørt av flom, tilbyr vi en dedikert innsamlingstjeneste for masseavfall for store husholdningsartikler, og disse husholdningene vil motta en brosjyre som beskriver nødoppryddingen. For alle eiendommer som ikke har blitt oversvømmet innenfor flomsonene, vennligst fortsett å bruke dine eksisterende tjenester som normalt. x

Bin samling