Verwijdering van gevaarlijk afval

Heb je je ooit afgevraagd wat je moet doen met die ongewenste, verouderde of niet meer gebruikte huishoudelijke chemicaliën die in je keuken, badkamer, wasplaats, garage of tuinhuisje staan? Of hoe je oude gasflessen, scheepsfakkels en autobatterijen weggooit?

Gooi uw gevaarlijk afval niet in de vuilnisbak! ​Gevaarlijk afval dat in een van uw drie bakken wordt geplaatst, kan brand veroorzaken in de vrachtwagens, op het recyclingdepot en op onze stortplaatsen. Ze vormen ook een bedreiging voor onze werknemers.

Voer uw gevaarlijk afval zorgvuldig en verantwoord af door een van de onderstaande methoden te gebruiken.

Heb je onze handige AZ Gids voor afvalverwijdering en recycling om te zien of uw gevaarlijke item in de lijst staat?