महत्वपूर्ण सूचना:
महत्त्वपूर्ण सूचना: सेन्ट्रल कोस्ट काउन्सिल र क्लीनवेले बाढीबाट प्रभावित नभएका घरपरिवारहरूलाई सामान्य सेवाहरू प्रदान गर्न जारी राखेका छन् यद्यपि हामीले बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा प्रतिक्रिया गर्दा केही थोरै ढिलाइ हुन सक्छ। बाढीबाट प्रत्यक्ष असर परेका घरपरिवारहरूका लागि हामीले भारी घरायसी वस्तुहरूको लागि समर्पित बल्क फोहोर सङ्कलन सेवा प्रदान गर्दैछौं र ती घरपरिवारहरूले आपतकालीन सफाई प्रतिक्रियाको विवरण दिने पर्चा प्राप्त गर्नेछन्। बाढी क्षेत्र भित्र डुबानमा परेका सबै सम्पत्तीहरूको लागि, कृपया तपाईंको अवस्थित सेवाहरू सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न जारी राख्नुहोस्। x

अन्य फोहोर र पुनर्चक्रण