အရေးကြီးအသိပေးစာ:
အရေးကြီးသောသတိပေးချက်- Central Coast Council နှင့် Cleanaway တို့သည် ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်မခံရသော အိမ်ထောင်စုများအား ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးနေသော်လည်း ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ခံရသောဒေသများကို တုံ့ပြန်ရာတွင် အနည်းငယ်နှောင့်နှေးမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ရေကြီးရေလျှံမှုဒဏ်ကို တိုက်ရိုက်ခံစားရသော အိမ်ထောင်စုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြီးမားသောအိမ်သုံးပစ္စည်းများအတွက် သီးသန့်အမှိုက်စုဆောင်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီး အဆိုပါအိမ်ထောင်စုများသည် အရေးပေါ်ရှင်းလင်းရေးတုံ့ပြန်မှုအသေးစိတ်အချက်လက်စာရွက်ကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေကြီးဇုန်အတွင်း ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမပြုရသေးသော အိမ်ရာများအားလုံးအတွက်၊ သင်၏ လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုများကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်အသုံးပြုပါ။ x

Kerbside စုဆောင်းမှုများ