NOTIS PENTING:
NOTIS PENTING: Central Coast Council dan Cleanaway terus menyediakan perkhidmatan biasa kepada isi rumah yang tidak terjejas oleh banjir walaupun beberapa kelewatan kecil mungkin berlaku semasa kami bertindak balas terhadap kawasan yang terjejas banjir. Bagi isi rumah yang telah terjejas secara langsung oleh banjir, kami menyediakan perkhidmatan pengumpulan sisa pukal khusus untuk barangan isi rumah yang besar dan isi rumah tersebut akan menerima risalah yang memperincikan tindak balas pembersihan kecemasan. Bagi semua hartanah yang tidak ditenggelami air dalam zon banjir, sila teruskan menggunakan perkhidmatan sedia ada anda seperti biasa. x

Sisa & Kitar Semula Lain