Jika anda mendapati tong sampah anda sentiasa melimpah, anda boleh mendapatkan kitar semula tambahan, tumbuh-tumbuhan taman atau tong sampah am dengan sedikit bayaran tambahan kepada Kadar Majlis harta tanah anda.

Naik taraf kepada tong merah yang lebih besar untuk sisa am juga disediakan.

Hanya pemilik hartanah boleh meminta atau membatalkan tong sampah tambahan. Jika anda menyewa premis, anda perlu menghubungi ejen pengurusan atau pemilik untuk membincangkan perubahan ini.

Untuk memohon perkhidmatan tambahan, pemilik atau ejen pengurusan hartanah tersebut perlu mengisi Borang Permintaan Perkhidmatan Sisa yang sesuai di bawah.


Borang Permintaan Perkhidmatan Sisa

Hartanah Kediaman

Borang Permintaan Perkhidmatan Sisa Kediaman Baharu & Tambahan 2022-2023

Hartanah Komersial

Borang Permintaan Perkhidmatan Sisa Komersial Baharu & Tambahan 2022-2023