Анхаарах зүйл:
ЧУХАЛ МЭДЭГДЭЛ: Төв эргийн зөвлөл болон Cleanaway нь үерт өртөөгүй айл өрхүүдэд хэвийн үйлчилгээ үзүүлсээр байгаа хэдий ч үерт өртсөн газруудад хариу арга хэмжээ авах үед бага зэргийн саатал гарч болзошгүй. Үерийн гамшигт шууд нэрвэгдсэн айл өрхүүдийн хувьд бид их хэмжээний гэр ахуйн хог хаягдлыг бөөнөөр нь цуглуулах үйлчилгээг үзүүлж байгаа бөгөөд тэдгээр айл өрхүүдэд яаралтай цэвэрлэгээний арга хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй танилцуулах хуудас хүргүүлэх болно. Үерийн бүсэд усанд автаагүй бүх үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд одоо байгаа үйлчилгээгээ хэвийн байдлаар ашиглана уу. x

Таны захиалга