Матрас

Матрасыг дахин боловсруулах нь хогийн цэгийн хязгаарлагдмал орон зайг хэмнээд зогсохгүй нөөцийг хэмнэдэг.

Төв эргийн зөвлөлийн ажилтнууд өдөр бүр хогийн цэгээс гудас авч байгаа бөгөөд эдгээрийг аль нэгэнд нь хүргэсэн. Buttonderry эсвэл Woy Woy хог хаягдлын менежментийн байгууламжууд. Дараа нь янз бүрийн шинэ бүтээгдэхүүн болгон дахин боловсруулахаар манай гэрээлэгч нарт илгээсэн металл эд ангиудыг олж авах, дахин ашиглах, дахин боловсруулах зорилгоор гудаснуудыг хуулж авдаг.

Тэнд нь зардал орсон аль нэгэнд нь гудас хаях Зөвлөлийн хог хаягдлын байгууламжууд.

Мөн матрасыг дамжуулан үнэгүй цуглуулах боломжтой хажуугийн хажуугийн цуглуулах үйлчилгээ ихэнх өрхөд боломжтой.