ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА:
ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ: Советот на Централниот брег и Клинавеј продолжуваат да обезбедуваат нормални услуги за домаќинствата кои не биле погодени од поплави, иако може да се појават мали доцнења додека реагираме на областите погодени од поплави. За домаќинствата кои биле директно погодени од поплави, обезбедуваме наменска услуга за собирање на големо отпад за гломазни предмети за домаќинството и тие домаќинства ќе добијат леток во кој се детализирани мерките за чистење при итни случаи. За сите имоти кои не се поплавени во зоните на поплави, продолжете да ги користите вашите постоечки услуги како и обично. x

образование

Нашата мисија во Cleanaway е да овозможиме одржлива иднина за нашите клиенти, вработени и заедници. Ние нудиме специјализирани образовни програми за да им помогнеме на заедниците, училиштата и бизнисите да ги постигнат своите цели за одржливост.