ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА:
ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ: Советот на Централниот брег и Клинавеј продолжуваат да обезбедуваат нормални услуги за домаќинствата кои не биле погодени од поплави, иако може да се појават мали доцнења додека реагираме на областите погодени од поплави. За домаќинствата кои биле директно погодени од поплави, обезбедуваме наменска услуга за собирање на големо отпад за гломазни предмети за домаќинството и тие домаќинства ќе добијат леток во кој се детализирани мерките за чистење при итни случаи. За сите имоти кои не се поплавени во зоните на поплави, продолжете да ги користите вашите постоечки услуги како и обично. x

Внесете ги деталите за вашиот имот за да ги добиете деталите за денот на собирање корпи. Можете исто така да преземете календар за собирање за годината.

Алтернативно, можете да го контактирате Центарот за услуги на клиентите Cleanaway на 1300 1COAST (1300 126 278) за Календар за колекција да ви биде испратен или објавен на е-пошта.

Внесете адреса на имотот за да започнете со пребарување и изберете ја адресата на имотот од паѓачката листа за да започнете со резервација.